חיפוש
מוצרים
כתבות
וונדי/גן אנגלי רשימת צמחים


רשימת צמחים שמתאימים ל"קוטג' גרדן":

עונתיים ודו-שנתיים:


לע ארי


צפרני חתול


חוטמית תרבותית


מנתור


קוסמוס גופרתי


ציפורן סינית


אצבעונית (דיגיטליס)


פרג מזרחי


כובע נזיר


קוסמוס מהגוני מידג'ט 


 

 

  


עשבוניים רב-שנתיים:


כלנית יפנית


אנג'לוניה סגולה


אקווילגיה


חרצית הגננים


קוראופסיס גדול פרחים


דו שן סגול


פליציה שיחית


גילרדיה ממולענת


לובליה דלילה


פלרגוניום


פנטס איזמלני


צמחי עלווה סרגליים:


אגפנתוס אפריקני


דיאטס גדול פרחים


קרוקוסמיה


המרוקליס


אירוס גרמני


עשבוניים דמויי דגנים:


זקן נחש


סטיפה טניסואימה


ליריופה


שיחים עיצים ועצי פרי:


דורנטה זהובה


מיריקה אלונית


בודליאה דוד


אריתרה דיבריקטה


לגרסטרומיה הודית


פג'ויה


קומקווט


מטפסים:


ביגנוניה סגולה


יסמין


פנדוריאה יסמינית


ורד מטפס קוקטייל


אלמון הודי


גפנית משולשתבניית אתריםבניית אתריםעולם הגן - אתר הבית של משתלות וונדי וקלשתיל