חיפוש
מוצרים
כתבות
כתבות/צמחים/ארבעת המינים

ארבעת המינים
"ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים וענף עץ עבות וערבי
נחל ושמחתם לפני ה' אלוהיכם ...בסוכות תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסוכות..." ויקרא כ"ג.
ארבעת המינים נטילתם היא אחת המצוות של חג הסוכות, במסורת מדמים את תכונותיהם לתכונות האנשים – הטעם מדומה הוא לשמירת התורה והריח למעשים טובים.
האתרוג – שהוא פרי עץ הדר  - זהו פרי בעל ריח וטעם- דומה לאלו אשר שומרים את התורה וגם עושים מעשים טובים. יש אתרוגים שונים, אתרוג מרוקאי, אתרוג תימני ועוד.
הלולב מעליו הצעירים של עץ התמר שטרם נפתחו – כפות תמרים - ולעץ התמר יש  טעם אך אין לו ריח  דומה הוא לאלו אשר שומרים את התורה אך אינם עושים מעשים טובים. פרי התמר טעים ובריא לאכילה ואנו מוצאים אותו רבות גם בגינון הפרטי במיוחד בגינות גדולות וגם בגינון הציבורי.
ההדס  - שאנו מכירים אותו כהדס המצוי, אך ההדס הכשר הוא אשר עובר טיפול מיוחד כך ש 3-4 עלים יוצאים במקביל ואז הוא כשר – נקרא גם עץ עבות -  ריח נעים לו, אך אין לו טעם, דומה לאלו אשר אינם שומרים את התורה אך עושים מעשים טובים.   
הערבה שהיא המוכרת כערבת נחלים ושמה האמיתי היא ערבה מחודדת. אין לה לא טעם ולא ריח, דומה לאלו אשר אינם שומרים את התורה ואינם עושים מעשים טובים.

את כולם אפשר לגדל בגינה ולהנות מיופים כל השנה וכמובן לקשט איתם את הסוכה בחג הסוכות, חלקם גדלים בטבע ובשמורות הטבע בארץ ויש הנוטים לעשות בהם שימוש לחג הסוכות, לסכך ולמצוות, דבר שהוא אסור מעצם היותם שמורים ומוגנים.

בניית אתריםבניית אתריםעולם הגן - אתר הבית של משתלות וונדי וקלשתיל