חיפוש
מוצרים
כתבות
כתבות/לקראת שנת שמיטה

 בס"ד

לקראת שנת שמיטה

 

ראש השנה מתקרב ולמי שלא יודע, השנה הבאה עלינו לטובה, היא שנת שמיטה. עפ"י היהדות אחת לשבע שנים היהודי מפסיק את עבודתו בשדה, והארץ שובתת.
להלן עצות שימושיות והנחיות עפ"י המכון לחקר החקלאות עפ"י התורה.

המלאכות המותרות הן מלאכות אשר עשייתן נועדה למנוע נזק ניכר לצמח או לפריו. לפיכך תעשינה בגנים בשנת השמיטה, רק פעולות הכרחיות לשמירת הקיים והצורה הכללית.

נטיעת צמחים

עצי פרי המושרשים בתוך גוש הנמצא בכלי גידול עם חורים בגודל 2 ס"מ ומעלה ושעמדו על הקרקע, אפשר לנטעם עד ערב ראש השנה, בתנאי שבשעת השתילה גוש השורשים לא התפורר. אפשר לחשב שנת ערלה שלמה מראש השנה לראש השנה.

עצי סרק וצמחי נוי שאין בהם דין ערלה, הנתונים בתוך מיכל ואין חשש להתפוררות הגוש בשעת השתילה, אפשר לשתול עד ראש השנה, ולשלב בהשקייה רגילה. כללית רצוי להקדים את השתילה כדי שיצמחו ויתבגרו ויזדקקו לפחות טיפול.

                                                                   

שתילת דשא: רצוי להקדים שתילת מדשאות כדי שהדשא ייקלט לפני שנת השמיטה
פרחים
: מומלץ לשתול לפני שמיטה פרחים רב שנתיים אשר יצמחו ויפרחו במשך שנת השמיטה: מיני  פלנגריום, גזניה, ורבנה, אסתר, חרציות, גרמית, סקיבולה, פיטוניה רב שנתית, לנטנה, פיליציה, קוריאופסיס, פנטס, ביצן, פנטולינה, בידנס, פורטולקה,ועוד מינים רבים.
כמו כן מומלץ לשתול בצלים ופקעות לפני ראש השנה, ניתן לווסת פריחה לאורך העונה ע"י הקדמת קירור והשרשה באיחסון.

פקעות מומלצות: כלניות, סיפן, אירוס, נרקיס, שושן, רקפת, נוריות ועוד.  

מדשאות זמניות: פתרון למי שלא הספיק לשתול דשא. ניתן לזרוע דשא כשלושה שבועות לפני ראש השנה, להשקות ולהנביט, ולקבל אפקט של דשא ירוק בשמיטה – זהו גם פתרון לקרחות בדשא.

מדשאות: כיסוח והשקיית דשא מותרים בשמיטה, אולם מומלץ לשנות נוהגי השקייה, מומלץ להשתמש לפני ראש השנה בדשן פירוק איטי לשנה.

עיבודים/עשביה: מומלץ להשתמש במונעי עשביה (ראנד אפ, דו קטלון, בסטה, רונסטר) בריסוס תוך כדי שנת שמיטה – להימנע מעיבוד שחודר לאדמה. הוצאת עשבים ביד אסורה. שימוש ברונסטר לקראת החורף בדשא ובשטחים פתוחים, מונע עשבים כ 5 חודשים.

גיזום לפני שמיטה: נמנעים מגיזום עצי פרי וסרק בשביעית (כולל גפן), את הצמחים יש לגזום בשנה השישית לפני ראש השנה.

מומלץ לעצב את העצים והשיחים באופן מקצועי, כך שהטיפול בו בשביעית יהיה פשוט מבחינה הלכתית.

גיזום ורדים: מומלץ לגזום קטיף יורד לפני ראש השנה, וכך ניתן יהיה לוותר על גיזום. בשמיטה מותר לקטוף פרחים לאגרטל.

תמיכה וקשירת עצים וזרועות וכן דילול העצים, תעשה לפני השמיטה.

דישון מומלץ להשתמש בדשן פירוק איטי לשנה לפני ראש השנה, על פי ההמלצות.

הדברת מזיקים מותר לרסס בחומרי הדברה נגד מזיקים ומחלות (כנימות, קימחון, חילדון וכו'). מומלץ להשתמש בחומרים אורגניים ורשתות.

קטיף מותר לקטוף את הפרי מהעצים.

השקייה מומלץ לשנות נוהגים לכיוון הצמצום.

מותר לקנות ולגדל צמחים במצע מנותק (ללא מגע עם האדמה) ולהמשיך לגדלם בשביעית במצע מנותק. הם חייבים להיות שתולים לפני ראש השנה.

במשתלות וונדי יהיו כל הדשנים ומונעי העשבים והמזיקים, מותאמים לשנת שמיטה.                                           

בניית אתריםבניית אתריםעולם הגן - אתר הבית של משתלות וונדי וקלשתיל